Şarkı Sözleri
reklam
Çocuksu Davranış
Acting Out, Çocuksu DavranışTedavi sırasında, gelişmenin ilk safhalarına ait davranışların tekrarlanması.
Meselâ, çocukluğa ait bazı komplekslerin yeniden harekete geçirilmesi sonucunda tahripkâr davranış, saldırganlık, kaçma, vs. gibi tepkiler.


Bazı kişiler diğerlerine oranla çocuksu davranışa daha yatkın olurlar ve psikolojik bir gerginliği gidermek için meselâ anksieteyi gidermek gibi günlük hayatta belirli bazı davranış biçimlerine sığınırlar.

Psikiyatristlerin birçoğu bu terimi; endişe ve rahatsızlık verici davranışlar gösteren hastalarını tanımlamak için kullanırlar.


Facebook'da Paylaş
istanbul otel